Thuê đội ngũ chuyên gia...

"Chúng tôi đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và cá nhân làm việc tự do nhận được hoàn trả tiền mặt mà họ xứng đáng!"

Đừng để thời hạn nộp hoặc thiếu hồ sơ ngăn cản bạn nhận được hoàn trả tiền mặt mà bạn xứng đáng! Hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi xử lý mọi thủ tục cho bạn. Chúng tôi làm tất cả công việc và bạn chỉ cần ngồi lại và chờ đợi chiếc séc của bạn được gửi trực tiếp từ Cục Thuế Liên bang (IRS).

QUAN TRỌNG: Bước đầu tiên trong quy trình là xem xét xem bạn có đủ điều kiện và bạn nên mong đợi nhận được bao nhiêu tiền hoàn trả mặt. Nếu bạn đã tải lên tài liệu của mình, bạn có thể tiếp tục điền vào bản cam kết hợp tác dưới đây để thuê đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chăm sóc tất cả mọi thứ cho bạn. Nếu chưa, hãy đảm bảo tải lên tài liệu của bạn tại đây trước để xác nhận số tiền đủ điều kiện của bạn.

Vui lòng dành vài phút để điền vào bức thư cam kết dưới đây để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn đảm bảo hoàn thuế của bạn